System bezpieczenstwa finansowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją lub siedzącego przy niej mieszkańca. Z ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostej technologicznych, producenci organizacji i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę sprawę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książki w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co kilka samo narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał wpływu na chwila zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w ważnym i łatwym zajęciu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być zaznaczony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nadejść w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej odbieranie jest nieprawidłowe.