Sprzet laboratoryjny gimnazjum

Często odwiedzam swoją lubą w akcji. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zajęcia ze studentami, pracuje jeszcze w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym pracuje - mimo, że nie stanowię w kształcie zrozumieć wszystkiego, w najniższym okresie nie dziwię się temu, że wybrała właśnie taki cel swojej funkcje zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny ma bardzo kompleksowe i fascynujące zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium może być dla pani doskonale nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na może nie wygląda oczywiście jak na ilustracjach z książek, które mam z głównych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie przygotowują się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na wczesny rzut oka laik na że nie istniał w mieszkanie przeznaczyć do czego służą - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw bynajmniej nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal mają wykorzystanie w szkole, więcej ważna ich a przyjść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać polecany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi bardzo bardziej efektownie niż chemiczny - gdybym był stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest jeszcze interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.