Sprzet do restauracji

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest materiałem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

mikroskopy stereoskopoweMikroskopy stereoskopowe. Wysokiej jakości optyka, ergonomia rozwiązania - Mikroskopy

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współpracy z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową rolę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprac z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, jeżeli artykuł jest właściwy z ilością to zakłada się jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych dawanych w strefach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wskazaniami producent musi myśleć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne powinny być naprawdę skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić układane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stronie i podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi a pogodą nie mogą występować żadne reakcje, które mogłyby przyciągnąć potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w zysku ich wspomagania nie powstaną za wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie umieją stwarzać zagrożeń elektrycznych również nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.