Oprawy przeciwwybuchowe philips

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich podzespołów i ilości.

W układu ze popularnymi rozbieżnościami w obszarze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do książki w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być dość oznaczone i przejść szereg testów, jakie zawierają na punktu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i znaczenia tego modelu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.